Contact

Bouwien van Halsema – de Vries
Wechelerweg 33
7431 PD Diepenveen

Telefoon: 06 225 32 104 (op werkdagen), bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken
E-mail: hulpverlening@praktijkdevogels.nl
Internet: www.praktijkdevogels.nl

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 51 06 96 36

Geregistreerd bij de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) van de beroepsvereniging van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) onder nummer: 60 07 12 69 18

Geregistreerd bij de Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) onder nummer: 80 96 34R

Geregistreerd bij Certificaat Christelijke Zorg

© 2021 Praktijk de Vogels