Vergoedingen

Op basis van mijn registratie bij de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) van de beroepsvereniging van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en bij de Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) vergoedt een aantal zorgverzekeraars, afhankelijk van de polisvoorwaarden c.q. aanvullende verzekering, een gedeelte van de gesprekken.
Op basis van mijn registratie bij het Keurmerk Christelijke Zorg vergoedt zorgverzekeraar Pro Life (vanaf mediumpolis) een gedeelte van de gesprekken.
U hoeft geen eigen risico te betalen.

Ook kunt u informeren bij uw werkgever, uitkeringsinstantie of (kerkelijke) gemeente voor een eventuele tegemoetkoming in de kosten. 

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig, u kunt rechtstreeks contact opnemen.

Ik sta vermeld in Vergelijk en Kies.
Aanklikken: Zoek op zorg.
Intypen: Alternatieve zorg.
Vermeld de postcode en klik op: Vind zorgaanbieders.

Mijn landelijke prestatiecode en omschrijving van de behandeling, gehanteerd door alle zorgverzekeraars is:
24 504 Behandeling overige psychosociaal therapie.

© 2019 Praktijk de Vogels