Aanmelden volwassenen

U kunt zich op werkdagen telefonisch of per e-mail aanmelden.
De intake bestaat uit 2 gesprekken van ongeveer 1½ uur. Eerst een verkennend gesprek, waarbij wij samen onderzoeken wat de hulpvraag is en wat u hoopt te vinden. Ook kijken we of we samen verder kunnen. De beslissing daarover valt meestal tijdens dit intakegesprek. Samen met het aanvullend 2e gesprek zal de intake uitmonden in de formulering van een behandelplan.
In principe zullen de therapiegesprekken om de week plaatsvinden. Mocht er behoefte zijn aan een wekelijks contact dan is dat in overleg mogelijk.
Voor meer informatie, zie o.a. de folder voor volwassenen op tabblad Welkom.

© 2021 Praktijk de Vogels