Aanmelden jongeren van 16 tot 18 jaar

Jij mag jezelf aanmelden voor therapie (telefonisch of per e-mail). Wel moeten je ouder(s)/verzorger(s) het er mee eens zijn.
Na de aanmelding volgen intakegesprekken met jou om te overleggen waar wij aan gaan werken. Ook maken we samen een behandelplan om te komen tot een andere, betere manier van omgaan met moeilijke situaties.
Als de therapie start dan evalueren wij elke 5e sessie hoe het gaat. Wat jij tegen mij zegt, is vertrouwelijk. Oudergesprekken zijn er alleen als jij dat wilt en daarin vertel ik alleen wat jij daarin kwijt wilt.
In het begin zullen de sessies wekelijks plaatsvinden.
Voor meer informatie, zie o.a. de folder voor jongeren op tabblad Welkom.

© 2021 Praktijk de Vogels